W dniach od 21 kwietnia do 5 maja br. Oddział będzie nieczynny.

Egzaminy BH , PT-1 oraz PT-2 odbędą się w dniu 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Chwaszczynie.
Zgłoszenia i wszelkie informacje pod adresem mailowym:  alicjabuzikiewicz@o2.pl

Zapraszamy

NABÓR CHĘTNYCH DO PRACY NA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH WYSTAWACH PSÓW RASOWYCH !
Zapraszamy na bezpłatny kurs przygotowujący do pracy w ringach w charakterze sekretarzy i gospodarzy. Wszyscy uczestnicy kursu uzyskają certyfikat.
Zgłoszenia przyjmujemy do końca maja 2017 drogą elektroniczną, e-mail: gdynia@zkwp.pl
Serdecznie zapraszamy !

Badanie profilu DNA
Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 r. - jako jednego z wymogu hodowlanego -
badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury / załączniki: nr 14, 14a. więcej >

UWAGA !  Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu18.02.br. podjął uchwałę o wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.
Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania.


KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Przewodnicząca Oddziału przyjmuje interesantów w piątki w godz. 11.00-15.00

Informujemy, że składka członkowska za rok 2017 wynosi 70 zł.  
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto: PKO SA I O/Gdynia 92 1240 1239 1111 0000 1642 8100

Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

Zgodnie z §18 Statutu ZKwP członkostwo w Związku ustaje automatycznie na skutek wstąpienia do innej krajowej organizacji kynologicznej.


 

Wystawy - Dog Shows
2017