W dniu 9.12.2017 i 10.12.2017 w Tuchomiu odbędą się egzaminy IPO-1, IPO-2 - godzina 8.00 oraz BH - godzina 12.00
Sędzia: p. A.Kępka, Pozorant: p. D.Więckowski

Zgłoszenia proszę wysyłać na maila: ipotrojmiasto@wp.pl powinno zawierać: nazwa psa, rasa psa, nr PKR, numer rejestracji oddziałowej, nr tatuażu lub chipa, płeć, maść, data urodzenia psa, dane właściciela psa, dane przewodnika psa.

Na egzamin należy zabrać: legitymację ZKwP z opłaconą składką członkowską za rok bieżący, lub inny dowód opłacenia składki, książeczkę startową, rodowód.
Jeżeli pies zdawać będzie egzamin wyższego stopnia; kartę oceny z egzaminu niższego stopnia, jeżeli nie ma wpisu w Książeczce Startowej, lub rodowodzie. Rodowód, jeżeli pies jest zarejestrowany z ZKwP.
Opłaty za egzamin pobieramy wyłącznie na miejscu.
Miejsce egzaminu: ul.Tęczowa 16, 84-208 Tuchom
koszt: BH-130 zł, IPO1, IPO2 -200zł.

Fotorelacje
z naszych gdyńskich wystaw dostępne są na stronie  www.foto.zpsem.pl

Badanie profilu DNA
Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 r. - jako jednego z wymogu hodowlanego -
badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury / załączniki: nr 14, 14a. więcej >

UWAGA !  Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu18.02.br. podjął uchwałę o wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.
Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania.
Koszt badania dla 1 próbki wynosi 147,60 zł.


KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Przewodnicząca Oddziału przyjmuje interesantów w piątki w godz. 11.00-15.00

Informujemy, że składka członkowska za rok 2017 wynosi 70 zł.  
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto: PKO SA I O/Gdynia 92 1240 1239 1111 0000 1642 8100

Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

Zgodnie z §18 Statutu ZKwP członkostwo w Związku ustaje automatycznie na skutek wstąpienia do innej krajowej organizacji kynologicznej.


 

Wystawy - Dog Shows
2017