W dniu dzisiejszym (21.02.2018) biuro oddziału jest nieczynne. Przepraszamy.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY wszystkich Członków naszego Oddziału na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2017, które odbędzie się w dniu 18 marca 2018 r. (niedziela) o godz. 11,00 w Gdyni, przy ulicy Mikołaja Kopernika 34 - VI Liceum Ogólnokształcące.
W zebraniu mogą wziąć udział Członkowie naszego Oddziału, którzy mają opłaconą składkę członkowską za 2018 r. i staż w Oddziale wynosi nie mniej niż jeden rok w dniu zebrania.


Fotorelacja
z naszej wystawy dostępna jest na stronie:
http://www.foto.zpsem.pl/wystawa-gdansk-07012018/


Fotorelacje z naszych gdyńskich wystaw dostępne są na stronie  www.foto.zpsem.pl

Badanie profilu DNA
Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 r. - jako jednego z wymogu hodowlanego -
badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury / załączniki: nr 14, 14a. więcej >

UWAGA !  Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu18.02.br. podjął uchwałę o wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.
Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania.
Koszt badania dla 1 próbki wynosi 147,60 zł.


KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Przewodnicząca Oddziału przyjmuje interesantów w piątki w godz. 11.00-15.00

Informujemy, że składka członkowska za rok 2018 wynosi 70 zł.  
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto: PKO SA I O/Gdynia 92 1240 1239 1111 0000 1642 8100

Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

Zgodnie z §18 Statutu ZKwP członkostwo w Związku ustaje automatycznie na skutek wstąpienia do innej krajowej organizacji kynologicznej.


 

Wystawy - Dog Shows
2018