Wystawy / Shows
   
 
 
 
Wystawa - Show
  Krajowa Wystawa Psów 3. Grupy FCI
3. FCI Group National Show (CAC)

Miasto - City, Date - Date

Gdynia, 8.01.2023

Miejsce - Place

AMBER EXPO - ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

27.12.2022  -  UWAGA! Wycofanie zgłoszeń nie jest już możliwe.

Opłaty - Entry Fees

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE NA TĘ WYSTAWĘ JEST WYMAGANA.
Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie.

Dla tej wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.


KATALOG
Dla każdego wystawcy zostanie udostępniony katalog w postaci pliku PDF, który będzie dostępny w systemie w dniu wystawy, na dwie godziny przed rozpoczęciem sędziowania psów w ringach.
Katalogi w wersji drukowanej można zakupić w przedsprzedaży w systemie wystawy.NET w czasie zgłaszania psów na wystawę. Będą one do odbioru w dniu wystawy. Cena katalogu w wersji drukowanej wynosi 15 zł.

Wystawcy krajowi
(płatność on-line w systemie lub wpływ na konto oddziału do dnia
27.12.2022)
- za pierwszego psa  120 zł
- za każdego następnego  110 zł
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów  60 zł
- konkurencje hodowlane: Najlepsza Para, Najlepsza Grupa Hodowlana  50 zł


ENTRY FEE FOR THIS SHOW IS REQUIRED.
Acceptance of the entry will take place after received payment.

On-line payment PayU for this show are available in the wystawy.NET system.

CATALOG
Catalog in the form of PDF file will be available for each exhibitor in the system on each of the exhibition day, two hours before the start of judging in the rings.
Catalogs in the printed version can be purchased in advance in the wystawy.NET system while doing dogs entry.
They will be available to be picked up on the day of the exhibition. The printed catalog price is 5 EUR.

Foreign exhibitors - payment up to 27.12.2022:
- for the first dog  30 EUR
- for
every additional dog  35 EUR
- minor puppy, puppy and veteran class  15 EUR
- breeding competitions: Best Couple, Best Breeders Group  15 EUR


Konto bankowe - Bank account

92 1240 1239 1111 0000 1642 8100    PKO SA I O/Gdynia

 

Obsada sędziowska może ulec zmianie. / The list of judges can be changed.


Aktualizacja / Update: 03-01-2023