Wystawy / Shows
Zgłoszenia - Entries
 
 
Wystawa - Show
  XXXVI Klubowa Wystawa Rottweilerów
36. Rottweiler Club Show

Miasto - City, Date - Date

Chmielno, 9.09.2023

Miejsce - Place

83-333 Chmielno k/Kartuz, ul.Bernarda Grzędzickiego 28

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

25.08.2023

Opłaty - Entry Fees

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE NA TĘ WYSTAWĘ JEST WYMAGANA.
Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie.

Dla tej wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.


Wystawcy krajowi
(płatność on-line w systemie lub wpływ na konto oddziału do dnia
25.08.2023)
- za pierwszego psa  160 zł
- za każdego następnego  150 zł
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów  80 zł
- konkurencje hodowlane  bezpłatnie


ENTRY FEE FOR THIS SHOW IS REQUIRED.
Acceptance of the entry will take place after received payment.

On-line payment PayU for this show are available in the wystawy.NET system.


Foreign exhibitors - payment up to 25.08.2023:
- for the first dog  50 EUR
- for
every additional dog  45 EUR
- minor puppy, puppy and veteran class  25 EUR
- breeding competitions  free of charge


Konto bankowe - Bank account

92 1240 1239 1111 0000 1642 8100    PKO SA I O/Gdynia

Planowana obsada sędziowska - Judges

Jouni Nummela (FI)
   
Rottweiler - psy

Anton Spindler (DE)
   
Rottweiler - suki
 

 

Obsada sędziowska może ulec zmianie. / The list of judges can be changed.


Aktualizacja / Update: 27-07-2023